Historia szkoły

KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁY W RUDNIE

01.09.1945 – Szkoła Podstawowa w Rudnie rozpoczęła swoją powojenną działalność, do szkoły w Rudnie uczęszczało 123 uczniów, pierwszym nauczycielem miejscowej szkoły został pan Jan Migas. 1958 –  podjęto decyzję budowy nowej szkoły w ramach akcji pod hasłem: „Budowa tysiąca szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”. 1959 – w szkole powstał Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół, kierowany przez nauczyciela Andrzeja Szulca.1961 – przy Szkole Podstawowej w Rudnie zorganizowano dwuzmianową Szkołę Przysposobienia Rolniczego, której kierownikami byli: pan Waldemar Rubczewski, a po nim Jerzy Migas. 25.09.1965 – uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową szkołę w Rudnie. 01.09.1966 –  otwarcie nowego budynku szkoły w Rudnie, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku nadało Szkole Podstawowej w Rudnie imię Henryka Sienkiewicza. 1973 – powołano do życia Zbiorczą Szkołę Gminną w Rudnie,  w jej skład wchodziły szkoły w Małych Walichnowach, Międzyłężu, Gręblinie, Lignowach oraz przedszkola w Rudnie, Lignowach i Wielkim Garcu. 1976- Zbiorcza Szkoła Gminna w Rudnie zostaje przemianowana na Szkołę Podstawową podporządkowaną Zbiorczej Szkole Gminnej w Pelplinie. 1990 – szkoła w Rudnie rozpoczyna działalność jako samodzielna placówka samorządowa podlegająca gminie Pelplin. 1999 –  w ramach reformy oświaty utworzono  Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, w skład którego wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, Gimnazjum. 2001 – do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie włączono Przedszkole i 3-klasową Szkołę Podstawową w Gręblinie. 2008 – do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie włączono  Przedszkole i 3-klasową Szkołę Podstawową w Lignowach Szlacheckich. 2011 – rozbudowa szkoły w Rudnie (budowa nowego dwukondygnacyjnego skrzydła,  połączonego z istniejącą siedzibą szkoły). 2013 – Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014, otwarcie nowego skrzydła budynku szkoły w Rudnie. 2015 – Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016, otwarcie kompleksu sportowego oraz placu zabaw dla dzieci. 1-3 września 2016  – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017, Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego dr hab. Wiesława Śmigla, wizyta Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, obchody 50-lecia Szkoły im. H. Sienkiewicza, nadanie Sztandaru Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

Możliwość komentowania została wyłączona.