Eko-pracownia

Przed nami już ostatnie prace! 🙂👍Poznajecie te miejsca?😉😉 Do zobaczenia w poniedziałek 4 września!

Nasza szkoła znalazła się w gronie 32 szczęśliwców z terenu Województwa Pomorskiego, w których w tym roku powstaną ekopracownie, których głównym założeniem jest edukowanie w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt, na który placówka z Rudna otrzymała 𝟕𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐳ł dofinansowania nosi tytuł: „𝐋𝐨𝐤𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐚 – 𝐳́𝐫𝐨́𝐝ł𝐚 𝐩𝐨𝐳𝐲𝐬𝐤𝐢𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐢𝐞𝐥𝐨𝐧𝐞𝐣 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐢 𝐰 𝐑𝐮𝐝𝐧𝐢𝐞 𝐢 𝐨𝐤𝐨𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐡”. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i zostały rozdysponowane w ramach Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej 2022-2025 „𝐄𝐤𝐨𝐏𝐫𝐚𝐜𝐨𝐰𝐧𝐢𝐚 – 𝐙𝐢𝐞𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨ł𝐲”, edycja 2023. W ramach projektu jedno z pomieszczeń w szkole w Rudnie zostanie zmodernizowane, zakupiony zostanie także sprzęt i wyposażenie służące do prowadzenia zajęć praktycznych i warsztatów dla uczniów. O tym, jak ważna jest edukacja praktyczna, mówił 5 czerwca, podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska i jednocześnie na uroczystej gali wręczenia dokumentów przyznających dofinansowanie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horala. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Baninie, a dokumenty, poza wspomnianym Ministrem, wręczali m. in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szymon Gajda oraz Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW Teresa Jakubowska. Gminę Pelplin oraz Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie reprezentowali odpowiednio: Krzysztof Adamczyk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin oraz Katarzyna Manterys – Zastępca Dyrektora ZKiW w Rudnie, a także Panie, które współtworzyły wniosek o dofinansowanie i realizować będą projekt: Joanna Kriekowska, Sylwia Floryn i Jolanta Szczepańska. Skoro o twórcach tego sukcesu mowa, należą im się ogromne podziękowania za zaangażowanie i pomysłowość. Poza wymienionymi już paniami, słowa te kierujemy do Anny Ziołkowskiej, która z ramienia pelplińskiego urzędu pracowała nad wnioskiem, dokładając jakże cenną cegiełkę do tego sukcesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.